sản phẩm

dây mặt phẳng

  • dây mặt phẳng
  • dây mặt phẳng
dây mặt phẳng dây mặt phẳng
  • Mô tả sản phẩm
Dây mặt phẳng là công cụ có lịch sử lâu đời được dùng để truyền động và vận chuyển, nhưng theo nhu cầu khác nhau, được chia làm 2 loại, cạnh tròn và cắt cạnh.