sản phẩm

băng tải cáp chóng đứt STB

  • băng tải cáp chóng đứt STB
băng tải cáp chóng đứt STB
  • Mô tả sản phẩm
băng tải cáp chóng đứt STB có đặc tính chóng cắt đứt tốt, sử dụng dây cáp sợi ngang để tăng độ bền giảm thiểu sự mài mòn của vật lạ với băng tải một cách hiệu quả.