sản phẩm

băng tải lõi vải tải trọng nhỏ

  • băng tải lõi vải tải trọng nhỏ
  • băng tải lõi vải tải trọng nhỏ
  • băng tải lõi vải tải trọng nhỏ
  • băng tải lõi vải tải trọng nhỏ
băng tải lõi vải tải trọng nhỏ băng tải lõi vải tải trọng nhỏ băng tải lõi vải tải trọng nhỏ băng tải lõi vải tải trọng nhỏ
  • Mô tả sản phẩm
Tùy vào môi trường sử dụng như : ành hưởng của nhiệt độ, dầu, chất hóa học, hay thay đổi độ ẩm, cung cấp băng tải lõi vải tải trọng nhỏ với lõi và keo kết hợp khác nhau.