sản phẩm

dây curoa công suất lớn

  • dây curoa công suất lớn
dây curoa công suất lớn
  • Mô tả sản phẩm

quy cách SPZ SPA SPB SPC
a (mm)≈ 9.7 12.7 16.3 22
b (mm)≈ 8 10 13 18
phạm vi sản xuất. 25”~180”
(630~4572mm)
29”~180”
(732~4572mm)
33”~600”
(838~15240mm)
92”~600”
(2335~15240mm)

quy cách 3V 5V 8V
a (mm)≈ 9 15 25
b (mm)≈ 8 13 23
phạm vi sản xuất. 25”~175”
(625~4445mm)
33”~600”
(838~15240mm)
92”~600”
(2336~15240mm)
Quy cách đặc biệt xin liện hệ phòng kinh doanh.