sản phẩm

dây răng cắt cạnh

  • dây răng cắt cạnh
dây răng cắt cạnh
  • Mô tả sản phẩm

quy cách AX BX CX
a (mm) 13 17 22
b (mm) 8 11 14
phạm vi sản xuất. 20”〜200”
(508〜5080mm)
20”〜290”
(508〜7366mm)
40”〜290”
(1016〜7366mm)

quy cách XPZ XPA XPB XPC
a(mm)≈ 9.7 12.7 16.3 22
b(mm)≈ 8 10 13 18
phạm vi sản xuất. 20”〜200”
(508〜5080mm)
20”〜200”
(508〜5600mm)
40”〜290”
(1016〜7366mm)
40”〜290”
(1016〜7366mm)

quy cách 3VX 5VX 8VX
a (mm) 9 15 25
b (mm) 8 13 23
phạm vi sản xuất. 20”〜157”
(508〜4000mm)
40”〜290”
(1016〜7350mm)
8VX 101”〜290”
(2565〜<7350mm)
Quy cách đặc biệt xin liện hệ phòng kinh doanh.