sản phẩm

dây curoa nối liền

  • dây curoa nối liền
  • dây curoa nối liền
dây curoa nối liền dây curoa nối liền
  • Mô tả sản phẩm
quy cách RA RB RC RD
phạm vi sản xuất. 33”~180”
(838~4572mm)
33”~600”
(838~15240mm)
40”~600”
(1016~15240mm)
110”~600”
(2794~15240mm)

quy cách RSPZ RSPA RSPB RSPC
phạm vi sản xuất. 33”~180”
(838~4572mm)
33”~180”
(838~4572mm)
33”~290”
(838~7366mm)
92”~600”
(2366~15240mm)

quy cách R3V R5V R8V
phạm vi sản xuất. 33”~175”
(838~4445mm)
33~600”
(838~15240mm)
92”~590
(2336~14896mm)

quy cách RAX RBX RCX
phạm vi sản xuất. 20”~200”
(508~5080mm)
20”~290”
(508~ 7366mm)
20”~290”
( 508~ 7366mm)

quy cách RXPZ RXPA RXPB RXPC
phạm vi sản xuất. 20”~175”
(508~4445mm)
20”~220”
(508~5600mm)
50”~290”
(1250~7366mm)
53”~290”
(1350~7366mm)

quy cách R3VX R5VX R8VX
phạm vi sản xuất. 23”~150”
( 584~3810mm)
50~150”
(1270~3810mm)
101”~290
(2565~7350mm)
Quy cách đặc biệt xin liện hệ phòng kinh doanh.