sản phẩm

Băng tải hình chữ山

  • Băng tải hình chữ山
Băng tải hình chữ山
  • Mô tả sản phẩm
Được sử dụng phổ biến cho các nhà máy giày dép. Bề mặt keo dính trên giày tiếp xúc ít .