sản phẩm

băng tải mặt hoa văn

  • băng tải mặt hoa văn
  • băng tải mặt hoa văn
  • băng tải mặt hoa văn
  • băng tải mặt hoa văn
băng tải mặt hoa văn băng tải mặt hoa văn băng tải mặt hoa văn băng tải mặt hoa văn
  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật sản phẩm
băng tải mặt hoa văn sử dụng các kiểu hoa văn và công thức cao su khác nhau mang lại nhiều công dụng cho dây curoa
Các kiểu hoa văn : vui lòng liên hệ phòng kinh doanh
Màu sắc keo mặt: màu đen, màu xám, màu xanh, mau cam