sản phẩm

Băng tải hình chữ Y

  • Băng tải hình chữ Y
Băng tải hình chữ Y
  • Mô tả sản phẩm
Có thể được sử dụng để vận chuyển cho các vật dụng mỏng nhẹ theo chiều ngang, Góc nghiêng tối đa 35 độ, .Ví dụ như Máy lát cạo mặt đường nhựa.