sản phẩm

dây tròn cường lực mặt vải thô

  • dây tròn cường lực mặt vải thô
  • dây tròn cường lực mặt vải thô
dây tròn cường lực mặt vải thô dây tròn cường lực mặt vải thô
  • Mô tả sản phẩm
Cung cấp các loại dây tròn cường lực mặt vải thô dùng trong máy cuốn ống giấy, chi tiết vui lòng liên hệ phòng kinh doanh.