sản phẩm

băng tải cạnh gợn sóng

  • băng tải cạnh gợn sóng
băng tải cạnh gợn sóng
  • Mô tả sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật sản phẩm
Băng tải cạnh gợn sóng sử dụng khi vận chuyển với gốc độ nghiêng lớn, do kết cấu đặc biệt, nên khi sử dụng có thể theo yêu cầu khác nhau mà có hình dạng lắp đặt khác nhau.
● độ nghiêng lên đến 90 độ, tiết kiệm không gian
● tiếng ồn nhỏ hơn so với băng tải dây xích.
● có thể theo yêu cầu khác nhau mà có hình dạng lắp đặt khác nhau.