Liên hệ

quê hương > Liên hệ

phân loại
*Họ và tên
điện thoại
fax
địa chỉ
*e-mail
*nội dung
mã xác nhận 4 + 1 =   
 

SAN WU RUBBER MFG. CO., LTD.
No. 106, Section 2, Chang Mei Road, Hemei, Changhua 50854, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 0084-650-3794261
Fax: 0084-650-3794260
Email: intl-sales@sanwu.com.tw

View Map