sản phẩm

dây đai thẳng đứng

  • dây đai thẳng đứng
dây đai thẳng đứng
  • Mô tả sản phẩm
Dây xách chuyển hàng theo đường thắng đứng, đường kính hàng hóa nhỏ hơn 50 mm. thường dùng để chuyển đá đã nghiền nát, cát , sỏi muối và các loại hạt v.v