sản phẩm

dây curoa xe hơi bọc vải

  • dây curoa xe hơi bọc vải
dây curoa xe hơi bọc vải
  • Mô tả sản phẩm
Quy cách AV10/10A/9.5 AV13/13A/13 AV17/15A/17
chiều rồng (mm)≈ 10 13 17
chiều dày (mm)≈ 8 9 11