sản phẩm

dây răng xe hơi cắt cạnh

  • dây răng xe hơi cắt cạnh
dây răng xe hơi cắt cạnh
  • Mô tả sản phẩm
Quy cách AV10/10A/9.5 AV13/13A/13 AV17/15A/17
chiều rồng (mm)≈ 10 13 17
chiều dày (mm)≈ 8 9 11