sản phẩm

dây curoa nông nghiệp thay đổi tốc độ

  • dây curoa nông nghiệp thay đổi tốc độ
dây curoa nông nghiệp thay đổi tốc độ
  • Mô tả sản phẩm
quy cách HJ HK HL HM
chiều rộng dây curoa(mm) 31.8 38.1 44.5 50.8
chiều cày dây curoa(mm) 15.1 17.5 19.8 22.2
Cung cấp các loại dây thay đổi tốc độ dùng trong nông nghiệp, chi tiết vui lòng liên hệ phòng kinh doanh.