sản phẩm

dây curoa nông nghiệp nối liền

  • dây curoa nông nghiệp nối liền
  • dây curoa nông nghiệp nối liền
dây curoa nông nghiệp nối liền dây curoa nông nghiệp nối liền
  • Mô tả sản phẩm
kết cấu Estructura đặc tính chính
300 ● thích hợp dùng cho pully đệm
500 ● thích hợp dùng cho pully đệm
● công suất truyền động cao
700 ● thích hợp dùng cho pully đệm
● thích hơp dùng trong tải trọng nặng
● công suất truyền động cao
● đặc tính kéo giãn thấp
Cung cấp tất cả quy cách và size của dây curoa, chi tiết vui lòng liên hệ phòng kinh doanh.